VOORDELEN

Ik ben rijk versterkt kinderen en gezinnen

Veel van de bestaande hulp voor kinderen in armoede is gericht op het bieden van voorzieningen.  Wij geloven in het versterken van kinderen. Dat is het belangrijkste dat je een kind kunt geven. Kinderen krijgen door Ik ben rijk weer een gevoel van controle dat ze door de armoede vaak zijn kwijtgeraakt. Zo draagt Ik ben rijk bij aan het welzijn van kinderen. De methode stelt kinderen in staat betere keuzes te maken, zowel voor de korte als de langere termijn. Dit zorgt er onder meer voor dat kinderen (weer) beter presteren op school.

Ik ben rijk is een effectieve methode om de negatieve effecten van armoede tegen te gaan. Kinderen die de lessen hebben gevolgd, zijn weerbaarder en lopen minder risico later ook in armoede te leven.

Partner Alliantie Kinderarmoede

Wij zijn aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland. Deze alliantie is gelanceerd op 26 maart 2019. Het is het grootste publiek-private maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Samen streven we ernaar dat er in 2030 geen kinderen meer de dupe zijn van armoede in ons land.