TRAININGEN

Ik ben rijk

“Ik ben rijk” is een preventieve groepsinterventie. We werken met drie leeftijdsgroepen. De methode leert kinderen hun eigen pad te bewandelen en om te gaan met tegenslagen. Ze leren zien wat ze al hebben bereikt en dat je daar trots op mag zijn. In de lessen vieren we kleine en grote successen.

We rijken de kinderen tools aan om te leren omgaan met kritiek, frustraties, en pestgedrag. Maar ook hulp vragen komt aan bod.  Wat is eigenlijk een gevoel? En wat is een gedachte? En welke keuzes heb je, bijvoorbeeld om iets wel of niet te doen? Spelenderwijs komt ook het thema geld aan bod en het maken van keuzes daarover. Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen staan centraal. Ieder kind is tenslotte rijk.

Ik ben rijk bestaat uit 9 bijeenkomsten van 90 minuten. We werken met de leeftijdsgroepen. Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. De bijeenkomsten zijn onder schooltijd (in schoolverband) of na schooltijd. Bij de training hoort een vrolijke, leerzame en betekenisvolle boekenreeks.

  • 4 tot 6 jaar, IZZY EN ZIJN VROLIJKE VRIENDJES IN DE ZEE
  • 6 tot 8 jaar, IZZY WORDT VRIENDEN MET DE DIEREN IN DE ZEE
  • 8 tot 10 jaar, IZZY OP AVONTUUR LANGS DE DIEREN VAN DE ZEE

Wat zijn de kosten?
Voor ouders of verzorgers zijn er geen kosten verbonden aan de trainingen.
De financiering wordt geregeld vanuit de gemeente of via het onderwijs.

Wie zijn de trainers?
Wij werken met door onze getrainde jeugdprofessionals met ervaring binnen het jeugddomein en SKJ-registratie, oud-docenten en stagiaires. Allen zijn zij in het bezit van een recente VOG-verklaring. De trainingen kunnen ook op school worden aangeboden. Scholen kunnen gebruik maken van onze gastdocenten, maar wij trainen ook leerkrachten in het geven van de lessen.

Gemeenten

Momenteel draaien er pilots in de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Wij gaan graag in nog meer gemeenten aan de slag. Gemeenten kunnen de trainingen inkopen voor bepaalde wijken en/of locaties. Wij verzorgen dan in overleg met de gemeente de werving van de kinderen. Na een intakegesprek met de kinderen en hun ouder(s), gaan we van start met de lessen. In de laatste feestelijke les van Ik ben rijk ontvangen alle kinderen een certificaat.

De makers van deze trainingen zijn aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Eerder ontwikkelde zij onder meer de methodiek Durven Doen!, die door Movisie werd omschreven als ‘een veelbelovende aanpak voor armoede en schuldhulpverlening’. Ik ben rijk kan ook worden aangeboden in samenhang met trainingen voor (alleenstaande) ouders in armoede.

Scholen

Voor scholen zijn wij in staat een lesprogramma op maat aan te bieden. Onze trainers kunnen de lessen als gastdocenten verzorgen. Maar het is ook mogelijk uw docenten bij ons een 1-daagse training te laten volgen en zelfstandig met onze materialen aan de slag te gaan.  “Ik ben rijk” wordt altijd klassikaal aangeboden. We willen voorkomen dat individuele leerlingen worden aangemerkt als armlastig. Indien de groep te groot is om de methode effectief toe te kunnen passen (de maximale groepsgrootte voor Ik ben rijk is 16 kinderen), verdelen we de groep in tweeën en geven we de lessen parallel.

Leer armoede signaleren en maak het samen met ons bespreekbaar.

Ouders

Ouders en verzorgers zijn altijd betrokken bij Ik ben rijk. We voeren een intakegesprek met u als u uw kind opgeeft voor de lessen. En na afloop betrekken we u bij de evaluatie.

Heeft u als ouder of verzorger interesse in Ik ben rijk? Laat het ons weten. Wij hebben met meerdere gemeenten en scholen afspraken gemaakt over de implementatie van onze trainingen. In het najaar van 2020 zijn we gestart met pilots in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. U kunt ook binnen uw eigen gemeenten bij een wijkteams of servicepunt informeren naar onze trainingen. Stuur ons een bericht en wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden bij u in de buurt.

Organisaties

Om Ik ben rijk! aan zo veel mogelijk kinderen aan te kunnen bieden, werken we graag samen met organisaties die zich richten op het versterken van het welzijn van kinderen. Denk aan buurthuizen en wijkteams, maar ook aan kinderopvanglocaties die kinderen meer willen kunnen bieden of organisaties die activiteiten organiseren voor jongeren en die zien dat een deel van de deelnemers kwetsbaar is en baat zou kunnen hebben bij Ik ben rijk!.

Ook voor organisaties geldt dat zij onze trainers kunnen uitnodigen om de lessen te verzorgen, maar dat we ook een in company-training kunnen geven aan hun professionals zodat zij zelf met het lesmateriaal aan de slag kunnen.