OVER DE METHODE

“Ik ben rijk’

Sociaal weerbaar zijn en lekker in je vel zitten. Het is niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Toch is het zo belangrijk om je goed te kunnen ontplooien op de basisschool. Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal beter presteren. Wij geloven in gelijke kansen voor ieder kind. Daarom hebben wij de methode Ik ben rijk ontwikkeld.

Het doel van de methode

Ik ben rijk! is een preventieve groepsinterventie die kinderen weerbaarder maakt. De interventie is gebaseerd op beproefde methodieken als Rots en Water, Head-Up en interventies vanuit de armoedebestrijding. De methode is ontwikkeld door de makers van Durven Doen. Movisie omschrijft deze methodiek in haar dossier Wat werkt bij armoede als veelbelovend.

Met de methode werken wij aan de volgende vaardigheden:

• Versterken van de eigenwaarde en een positief zelfbeeld;
• Inzetten van effectieve en positieve copingstrategieën;
• Versterken van het sociaal netwerk (lotgenoten en inschakelen van volwassenen);
• Omgaan met geld (vergroten van het inzicht/budgetcoaching en tips om leuke dingen te doen en maken met weinig geld).

Wij laten de kinderen hun dromen omzetten in doelen, zodat ze weten waarvoor ze naar school gaan en intrinsiek gemotiveerd leren. We kiezen voor werkvormen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en die leuk zijn om te doen. Het  (genderneutrale) karakter Izzy staat centraal in alle werkmaterialen.